Naša stolarija nalazi se uz glavnu cestu Novog naselja Bilice, udaljenog tri kilometra od Šibenika.


Adresa: Bosuć 19 b, Novo naselje, Bilice, 22000 Šibenik

e-mail: info@stolarija-bojanic.com

mob: +385 (0)91 193 1083